default_mobilelogo
 • Provozní doba sokolovny je: 7,30 – 21,30 hodin
 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat ho.
 • Za pronajaté hodiny zodpovídá nájemcem pověřená osoba, za cvičební hodinu odpovídá určený cvičitel či trenér.
 • Návštěvníci sokolovny jsou povinni:
  • udržovat pořádek a čistotu, přezouvat se ve vstupní chodbě u laviček
  • cenné věci ukládat do uzamykatelné černé skříňky v tělocvičně naproti pianu
  • za jinde odložené věci Jednota neručí
  • ukládat nářadí a náčiní na svá místa
  • zkontrolovat zavření oken před odchodem z tělocvičny
  • po 20 hodině zavírat vchodové dveře do sokolovny
  • po skončení večerního cvičení zajistit zamčení vchodových dveří
  • způsobené škody nahlásit sokolnici nebo zapsat do knihy oprav (ve sborech)
 • V sokolovně není dovoleno:
  • kouření, manipulace s otevřeným ohněm a skleněnými lahvemi
  • požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
  • jízda na kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu či kole
  • vstupovat se zvířaty - používat žvýkačky a jíst v tělocvičně
  • vstupovat podnapilým osobám
  • poškozovat nářadí a náčiní, včetně popisování
  • vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky
  • pořádat sportovní akce bez povolení Jednoty
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • Pravidla provozu sokolovny:
  • z provozních, resp. hygienických důvodů je bezpodmínečně nutné dodržovat „úklidové“ hodiny. V těchto hodinách nesmí nikdo z cvičenců a návštěvníků sokolovny z provozních a bezpečnostních důvodů (riziko uklouznutí na mokré podlaze, aj.) vstupovat do prostor sokolovny. Rozvržení úklidových hodin navrhuje sokolnice a schvaluje jednatelka. Úklidové hodiny jsou vyznačeny v rozvrhu využití sokolovny na nástěnce pod vstupními schody do sokolovny.
  • využití hodin nad rámec rezervovaných hodin, je možné pouze se souhlasem jednatelky.
 • V případě potřeby volejte na tel. 224 313 820 (kancelář) nebo na služební mobil 737 769 514. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy