default_mobilelogo
  • V celém objektu platí zákaz kouření.
  • Je nutné trvale udržovat volné a průchodné únikové cesty, přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody a dále k přenosným hasicím přístrojům a hydrantům
  • Na elektroinstalaci nesmí být zřizována žádná provizoria, opravovat elektroinstalaci za provozu je zakázáno. Opravu elektrických zařízení smí provádět pouze pověřený zaměstnanec.
  • Po ukončení pracovní, resp. cvičební doby musí být veškerá elektrická zařízení vypnuta.  

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy