default_mobilelogo
 • Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky.
 • Pokud požár zlikvidovat nelze, okamžitě telefonicky ohlásit zjištěný požár:  

a sdělit: kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá (tel. číslo) – zraněné osoby

 • Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
 • Všichni jsou povinni se řídit pokyny odpovědného cvičitele a zachovat klid a rozvahu
 • Odpovědný cvičitel vyzve cvičence a návštěvníky k opuštění objektu a určí směr evakuace a shromaždiště.
 • Pokud není možné opustit sokolovnu hlavním vchodem, je nutné použít východ přes předsálí a dům. Klíče od dveří v domě jsou umístěny v nástěnné krabičce vedle dveří a hydrantu v předsálí.
 • Všichni přítomní ohrožení požárem, kteří se nepodílejí na hasebních pracích, okamžitě a spořádaně opustí objekt a shromáždí se na určeném místě před budovou sokolovny ke kontrole počtu osob.
 • Odpovědný cvičitel zajistí kontrolu, zda všechny osoby ohrožený prostor opustily (včetně galerie, záchodů, sprch a šaten).
 • Dále odpovědný cvičitel zajistí vypnutí elektrického proudu – hlavní vypínač se nachází pod schody u hlavního vchodu (naproti kanceláři).
 • Povinností cvičitelů a zaměstnanců, kteří nezajišťují evakuaci osob, je zahájit hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů.
 • Hašení pomocí nástěnných hydrantů je možné zahájit až po vypnutí přívodu elektrické energie.
 • Po příjezdu jednotky hasičů je odpovědný cvičitel povinen informovat velitele zásahu o skutečnostech souvisejících s požárem.
 • Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům velitele – každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

Důležitá telefonní čísla

  Tísňové linky:      Hasiči 150
  Lékařská záchranná služba 155
  Policie ČR 158
  Městská policie 156
  Pohotovostní a havarijní služby:     Elektřina 1236
  Voda 800 111 112
  Plyn 1239
  Vedení TJ Sokola Praha DejviceI.:    Kancelář 224 313 820
  Služební mobil 737 769 514

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy