default_mobilelogo

Více z oddílu

Informace ke kurzu pro začátečníky září 2017 - leden 2018 viz dole.

 

Šermířský oddíl Sokola Dejvice uvítá do svých řad nové tváře.

Kurz začátečníků otevíráme každoročně začátkem října daného školního roku. Tréninky probíhají 2-3x týdně v dejvické sokolovně, část základní výstroje a výzbroje po dobu kurzu zapůjčujeme, část výstroje a výzbroje si musí účastníci během kurzu opatřit.

Tento kurz je určen zájemcům ve věku 10 - 14 let, se zájemci staršími lze dohodnout individuální výcvik.

Více informací lze získat v kanceláři T. J. Sokol Praha Dejvice I. nebo u trenérů.

Šerm je sportem rytířským. Dobrý šermíř potřebuje rychlost a obratnost, ale také houževnatost a mazanost.

Věnovat se šermu u nás v oddíle obnáší pravidelný trénink 2-3x týdně v dejvické sokolovně, jednou za čas účast na šermířských závodech o víkendu (cca 6x do roka, podle věkové kategorie) a v létě týdenní soustředění.

Kontakt

předseda, šermířský mistr oddílu:  Mgr. Radko Trohař  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
cvičitel, kontaktní e-mail  Mgr. Tomáš Adamovič  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   
cvičitel:  Kryštof Bednár  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Často kladené otázky

Od kolika let je vhodné začít se šermem?

Není vhodné, aby se šermem začínalo dítě, kterému je méně jak 10 let. Šerm je specifický vysokou mírou specializovaných pohybů a k tomu je žádoucí jistá úroveň základních pohybových schopností, kterou malé děti nemívají. Vedle toho je šerm náročný i intelektuálně (umět si představit sled jednotlivých akcí, předvídat chování soupeře apod.) a pro mladší děti by tak byl neúměrně náročný. Pro mladší děti je z tělovýchovného hlediska vhodnější, aby se rozvíjely všestranně (např. v rámci oddílu sokolské všestrannosti). Po dovršení věku deseti let je se šermem možno začít prakticky kdykoliv.

Jak probíhá výcvik začátečníků?

Začátečníci se zpočátku učí základní pohyby nohou (posun, odsun, výpad,...), ke kterým se postupně přidává nácvik pohybů kordem a výuka základních způsobů bodu na cvičném terči (v sixtě, oktávě,...). V další fázi se přechází k nácviku jednoduchých akcí ve dvojicích (tzv. "smluvená cvičení") a v závěru kurzu k volnému šermu na elektrickém aparátu. Zde je třeba říci, že zejména nácvik pohybu šermířských nohou bývá pro pro začátečníky někdy velmi náročný a "nudný" - všechny části nácviku jsou však velmi potřebné  pro další osvojování šermířských dovedností.

Jste na děti přísní?

Někdy ano, až se tomu některé diví.

Jak je to s šermířským vybavením?

Aby byl šerm bezpečně prováděn, je třeba mít vhodnou šermířskou výstroj. Zpočátku začátečníci potřebují pouze šermířskou rukavici, ale později množství dalších pomůcek. K těm patří především šermířská maska a kevlarová spodní vesta, dále kord, osobní šňůra a nakonec dres. Náš oddíl disponuje několika šermířskými dresy v dětských velikostech, které začátečníkům pro první rok půjčujeme. Část výstroje je ale třeba již během prvního roku zakoupit (a tedy počítat s patřičnými výdaji.) V případě, že zakoupíte nějaký šermířský materiál a váš syn/dcera šermu zanechají, umožňuje náš oddíl zprostředkování prodeje použitého vybavení dalším zájemcům.

Kolik stojí šermířské vybavení?

Obecně je třeba se připravit na to, že šermířské vybavení je poměrně drahé, ale zato většina výstroje má dlouhou životnost.

V prvním roce je třeba si postupně obstarat:

- šermířskou rukavici: cca 400 Kč

- šermířskou masku: cca 3 500 Kč

- kevlarovou spodní vestu (800 N): cca 1 100 Kč

- kord: cca 2 500 Kč (u malých dětí tzv. "krátký")

- šňůra: cca 400 Kč

- podkolenky (lze koupit běžné bílé v libovolném obchodě)

- chránič hrudníku (pouze děvčata): cca 400 Kč

Ve druhém roce je třeba si obstarat šermířský dres (pro první rok dětem většinou půjčujeme, máme-li potřebnou velikost), který lze koupit buď s odolností 800 N, který je dražší, ale je s ním povoleno startovat i na mezinárodních závodech, nebo s odolností 350 N. Dres 800 N stojí cca 7 000 Kč, dres 350 N cca 3 000 Kč.

Velmi doporučujeme se před nákupem výstroje poradit s cvičiteli. Rovněž se může stát, že se podaří zajistit nějaké části výstroje za nižší cenu.

V jaké výši se platí oddílové příspěvky?

Kdo chce být členem našeho oddílu, musí platit dvoje příspěvky:

1. členské do Sokola (sokolská známka) - tyto se platí vždy na kalendářní (tj. nikoliv školní) rok, vybírají se vždy v lednu/únoru; děti platí cca 100 Kč, dospělí 500 Kč (může se rok od roku lišit)

2. oddílové příspěvky na šerm - platí se vždy na školní pololetí

  • začátečníci platí 2 000 Kč
  • ostatní - beztřídní platí 1 800 Kč
  • ti, kteří získají výkonnostní třídu dle pravidel Českého šermířského svazu, platí méně - podle toho kterou VT aktuálně mají 

Náš syn/dcera by chtěli začít šermovat, ale nemají dostatek času (např. by často vynechávali trénink). Nevadilo by to?

Vadilo. Protože je šerm zcela specifický sport, tak vyžaduje pravidelný trénink. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí základních šermířských dovedností je tak pravidelná účast. Ze zkušenosti víme, že cvičenci, kteří docházejí např. pouze 1x týdně, se obstojně šermovat nenaučí, šerm je přestane bavit a z oddílu odcházejí. Proto vyžadujeme pravidelnou účast minimálně 2x týdně a zvýšená absence je podstatnou překážkou pro docházení do kurzu začátečníků.

Účastní se váš oddíl závodů?

Ano, pravidelně se naši členové účastní závodů pořádaných pod patronátem Českého šermířského svazu. Účast našich členů na závodech (cca 6x do roka, podle věkové kategorie) vyžadujeme. Startovné se pohybuje v rozmezí 120 - 200 Kč. Náš oddíl přispívá na cestovné, část cestovného si hradí závodník sám. Startovné je za určitých podmínek propláceno.

Pořádá váš oddíl nějaký letní tábor?

Ano, každý rok pořádáme pro naše aktivní členy týdenní letní soustředění, většinou ve spolupráci s jinými spřátelenými šermířskými oddíly.

Co se má dělat, když dítě např. onemocní a nemůže přijít na trénink?

V takovém případě předpokládáme, že se nám dítě omluví např. pomocí SMS nebo e-mailu. Jde zde o to, abychom věděli, co se děje, když někdo např. dva týdny nepřijde. (Je nemocný? Nechal šermu? Nepředstírá před rodiči, že je na šermu?)

Jsem dospělý - mohu u vás začít se šermem?

Ano, je možné dohodnout i s dospěými individuální výcvik. Tréninky pak probíhají po lekcících á 30 minut ideálě 2x týdně s některým z cvičitelů. Po absolvování základního výcviku (popř. již během něj) mohou dospělí docházet na společné tréninky s ostatními. Základní výcvik trvá zpravidla 20 lekcí, během kterých se zájemci seznámí se základními pohyby šermířských nohou, základními polohami zbraně a zkouší provádět jednoduché akce tak, aby byli s to účastnit se volného šermu. Nevýhodou pro dospělé je skutečnost, že nejsme s to zajistit pro vyšší postavy (tj. ne děti) dresy na půjčení, a tak si při přechodu na volný šerm musí obstarat celou výstroj z vlastních prostředků.

 


Příručka

Náš šermířský Mistr Radko Trohař napsal didakticky velmi příhodně zpracovanou příručku pro začínající šermíře "Začínáme šermovat kordem".Příručka na čtyřiceti stranách provádí šermíře prvním rokem výcviku, vysvětluje podstatu jednotlivých pohybů, které jsou často doplněny ilustrací, a upozorňuje na časté chyby.

V případě zájmu je příručka k dostání u autora.


 

Kurz pro začátečníky šk. rok 2017/18

Náborový den pro začátečníky je v neděli 10. 9. 2017 od 16,00 v dejvické sokolovně.

  • trénujeme 2x týdně 60 minut (úterý + čtvrtek 15:30 - 16:30, příp. doškolovák v pátek od 15:30),
  • šermířský dres ti na dobu kurzu zdarma zapůjčíme,
  • cena kurzu (září-leden) je 2.000 Kč (+ pokud není členem Sokola členské do T. J.)
  • vedoucím kurzu je šermířský Mistr Mgr. Radko Trohař

Bližší informace a přihlášky v kanceláři T.J. Sokol Dejvice, v Bubenečské 4.

Viz také dokument níže.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy