default_mobilelogo

Více z oddílu

Tréninky

Společné tréninky pokročilých a dospělých (tj. nikoli začátečníků) pro šk. rok 2017/2018 probíhají:

Úterý  16:15 - 18:30  (16:15 - 17:45 cvičení pro pokročilé; od 17:30 volný šerm pro všechny) 
Čtvrtek 16:15 - 18:30 (16:15 - 17:45 cvičení pro pokročilé; od 17:30 volný šerm pro všechny) 
Pátek  17:30 - 19:00 (volný šerm pro všechny)

Společné tréninky začátečníků pro šk. rok 2017/18 probíhají:

Úterý  15:30 - 16:30 
Čtvrtek  15:30 - 16:30
Pátek  16:00 - 17:00

Očekává se, že se chodí před začátkem tréninku tak, aby v čas začátku byl každý převlečen a rozcvičen.

Příspěvky

Příspěvky je nutno uhradit podle rozpisu do konce října. (Nezapomeňte, že vedle oddílových příspěvků je třeba mít s sebou peníze i na členské příspěvky - členská známka ČOS. Známka platí vždy na kalendářní rok.)

Když někdo není s to příspěvky uhradit včas, musí se domluvit s paní pokladní v kanceláři, kdy příspěvky zaplatí + musí zaplatit penále za každý měsíc.

Dejvický žebříček

Dejvický žebříček je zvláštní žebříček členů našeho oddílu. Jeho zvláštností je, že se v něm porovnávají šermíři z různých kategorií podle aktuálních bodů z žebříčku ČŠS a podle výsledků na některých trénincích.

Aktuální Dejvicý žebříček naleznete zde.

Archiv:

Dejvický žebříček 15/16

Dejvický žebříček 14/15 2

Dejvický žebříček 14/15 1

Odkazy

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy