default_mobilelogo

st zakyne

Více z oddílu

Cvičení je určeno pro dívky od 11 do 18 let. Hodiny jsou zaměřeny na celkový rozvoj pohybové zdatnosti. Děvčata se naučí základům gymnastiky – využíváme klasické nářadí jako je hrazda, kladina, kruhy, přeskok přes kozu, koně, gymnastika na koberci, trampolína, ale také netradiční sportovní disciplíny jako „slackline“ (chůze po laně) nebo skoky přes dlouhé švihadlo. Cvičenky si tak rozvíjejí pohybovou koordinaci, správné držení těla, fyzickou zdatnost. Hodiny nejsou jen o gymnastice, hrajeme také míčové hry, které jsou stále oblíbené u široké veřejnosti - odbíjená (volejbal), košíková (basket), ringo, florbal.

V případě zájmu je možnost po domluvě s rodiči prodloužit hodinu do 20:00. Tato nadstavbová část je zaměřena na přípravu účasti na závodech ČOS, ČASPV, případně je přípravou pro budoucí cvičitelskou činnost.

Činnost se neomezuje jen na hodiny v tělocvičně. Děvčata mají možnost účastnit se našeho letního tábora, který se nachází v krásných lesích poblíž Novohradských hor. Tábor je určen pro členy Sokola, výhodou je, že se děti i vedoucí znají z průběhu celého cvičebního roku. Dále pořádáme tradiční předvánoční výlet ke stromečku a dětský sportovní den.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy