default_mobilelogo

rodice a deti

Více z oddílu

V oddíle cvičí děti od 2 do 4 let a jejich (pra)rodiče. V hodinách si děti zábavnou formou rozvíjejí celkovou koordinaci pohybů a obratnost, učí se naslouchat a spolupracovat se svými vrstevníky i dospělými. Naše tělocvična je pro ně často prvním „velkým“ prostorem, ve kterém se ocitnou. Nezapomínáme ani na rodiče – i ti bývají pravidelně zapojeni aktivně do cvičení. První část hodiny je zaměřena na jednoduché hry a říkanky, při kterých probíhá rozcvičení jednotlivých částí těla. V druhé části hodiny využíváme nejrůznější nářadí a náčiní, kterým je tělocvična vybavena – děti za pomoci rodičů obcházejí jednotlivá stanoviště, kde rozvíjí svou celková obratnost. Využíváme veškeré vybavení tělocvičny – od žebříků, prolézacího hradu, laviček (při závěsu na žebřiny vzniká oblíbená klouzačka), sítě na lezení, po kruhy, trampolínu, atd. Dále nacvičujeme základy házení míčem, zkoušíme dávat góly jak jako fotbalisti tak i florbalovou hokejkou. Vzhledem k vysokému zájmu o tuto formu cvičení, probíhá zápis do tohoto oddílu vždy v jednom předem stanoveném zářijovém dni.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy