default_mobilelogo

predskolaci

Více z oddílu

Oddíl je určen pro děti od 4 do 6 let. Cvičební hodiny probíhají formou hry a zábavy, avšak již pouze se cvičitelem nebo cvičitelkou. Rodiče mohou svoje děti sledovat z galerie. Cvičení je zaměřeno na rozvoj obratnosti a celkové koordinace, do cvičení se nenásilnou formou zapojují jednoduchá průpravná cvičení pro základní gymnastické prvky. V první části hodiny probíhá rozcvička za pomoci jednoduchých her, říkanek a různých druhů náčiní. V druhé části hodiny jsou děti rozděleny do družstev a cvičení probíhá za využití nejrůznějšího nářadí. Mezi nejoblíbenější patří kruhy, trampolínka, žebřík a síť na lezení. Vedle pravidelného cvičení v tělocvičně oddíl pořádá mikulášskou hodinu a sportovní den. Děti se mohou také zúčastnit různých závodů pořádaných v rámci ČOS (míčový trojboj, atletika).

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy