default_mobilelogo

ml zakyne

Více z oddílu

Cvičební hodiny oddílu mladších žákyň jsou určeny pro děvčata od 6 do 11 let. Náplň cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybové zdatnosti, koordinaci a průpravu pro různé sportovní aktivity. První půlhodina je věnována rozběhání a rozcvičení (jednoduché míčové hry, honičky, rozcvičení), druhá část hodiny probíhá po menších družstvech rozdělených podle věku a zdatnosti. Škála sportovních aktivit jednotlivých družstev sahá od jednoduchých her s nácvikem zacházení s míčem až po gymnastické výkony na nářadí. K dispozici máme plně vybavenou tělocvičnu s množstvím klasického nářadí, jako jsou kruhy, hrazda, trampolínka, lano na šplhání, koberec a klasické přeskokové nářadí jako koza a kůň a spoustou dalších pomůcek jako jsou švihadla, míče, kužele, obruče a podobně. Mimo to cvičíme na velké gymnastické trampolíně a nově máme možnost přímo v tělocvičně učit děti i chození po „provaze“ - tzv. slacklining.

Kromě cvičebních hodin v tělocvičně se oddíl mladších žákyň také účastní spousty dalších aktivit, jako je sportovní den dětí pořádaný naší jednotou nebo tradiční předvánoční výlet ke stromečku. Společně s ostatními oddíly všestrannosti se také mladší žákyně mohou zúčastnit letního tábora v Novohradských horách, který je určený pro členy a členky Sokola ve věku od 7 do 18 let. Zde je vždy připraven pestrý program rozvíjející nejen zdatnost a kondici, ale i znalosti přírody a spolupráci ve skupině.

V případě zájmu je možné se přijít podívat na hodinu z galerie nad tělocvičnou, nebo se přímo zúčastnit ukázkové hodiny zdarma.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy