default_mobilelogo

Stanovy ČOS jsou nejvyšší organizační normou České obce sokolské a tudíž i TJ. Sokola Praha Dejvice I. Vycházejí z občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. Nadřazenými právními normami stanov ČOS jsou zákony České Republiky.

Elektronická verze stanov ČOS je určena pro neúřední použití, tj. slouží jen jako zdroj informací o formálním fungování České obce sokolské.

Stanovy České obce sokolské platné od 1. 1. 2014 naleznete v příloze. Dokument obsahuje naskenované stanovy ověřené Ministerstvem vnitra ČR.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy